Կլոր սեղան: Նախադպրոցական կրթություն: Բանավոր խոսքի զարգացում:
Քոլեջի 2-3-րդ կուրսի ուսանողներ, նախակրթարանի դաստիարակներ
13.05.2022, ժամը՝ 13.30, Քոլեջ, Վերնատուն

Մասնակիցներ.

  • Քոլեջի նախադպրոցական կրթության 2-3-րդ կուսի ուսանողներ
  • Կրթահամալիրի նախակրթարանների դաստիարակներ
  • 9-րդ դասարանցիներ
  • Այլ ցանկացողներ

Օրակարգ

  • Ներկայանում են 2-3-րդ կուսի ուսանողները:
  • Մանկավարժական հոդվածներ: ,,Դպիր,, ամսագիր: — Քոլեջի ուսանողները
  • Մանկավարժական առաջադեմ մոտեցումները մեր նախակրթարաններում: — Քոլեջի ուսանողներ
  • Դաստիարակների բլոգների ուսումնասիրություն — Քոլեջի ուսանողներ
  • Ուսանողների բլոգների ուսումնասիրություն- դաստիարակներ
  • Հարց ու պատասխան